Rusinske koledy a piesne (koľadki)

Koly jasna zvizda

Text koledy Koly jasna zvizda 1. Koly jasna zvizda z neba zasvitila /: todi Prečistja Ďiva Syna porodila.:/ 2. Jak Ho porodila, tak Jemu spivala /: ľuľaj ľuľaj, Synu Božij bo ja by šče spala.:/ 3. Počekaj Mamočko, odnu hodinočku /: doki Ja Ťi neprinesu z raja pelenočku.:/ 4. Oj, …

Spustiť »

V Viflejemi novina

Text koledy V Viflejemi novina 1. V Viflejemi novina, Ďiva Syna zrodila, /: porodila v blahodati neporočna Ďiva Mati Marija.:/ 2. Položila na siňi, v Viflejemskoj jaskyňi, /: Josif Ďivu potišaje, povivati pomahaje Mariji.:/ 3. Slava Boža i chvala u vertepi nastala, /: z neba anhely zľitajut, z Synom Božim …

Spustiť »

Nova radosť stala

Text koledy Nova radosť stala 1. Nova radosť stala, jaka nebyvala, /: nad vertepom zvizda jasna svitu vozsijala.:/ 2. De Christos rodilsja, z Ďivy voplotilsja /: jak čelovik pelenami uboho povilsja.:/ 3. Anhely spivali, Slava vosklicali, /: na nebesich i na zemli radosť vozviščali.:/ 4. David carj ihraje, v husli …

Spustiť »

Nebo i zemľa nyňi toržestvujut

Text koledy Nebo i zemľa nyňi toržestvujut 1. Nebo i zemľa, nebo i zemľa, nyňi toržestvujut. Anhely ľude, anhely ľude, veselo prazdnujut. REF. /: Christos rodilsja, Boh voplotilsja, anhely spivajut, carije vitajut, pastyri ihrajut, poklon Mu oddajut, čudo čudo povidajut.:/ 2. Vo Viflejemi, vo Viflejemi, vesela novina, Čistaja Ďiva, Čistaja …

Spustiť »

Divnaja novyna

Text koledy Divnaja novyna 1. Ďivnaja novyna, nyňi Ďiva Syna /: porodila v Viflejemi Marija jedina. :/ 2. Ne v carskoj palaťi, no meždu bydľaťi. /: Vo pustyňi vo jaskyňi, treba to vsim znati:. :/ 3. Ista Boha ista, Marija Prečista /: i raždajet i pitajet Jeho, jak Nevista.:/ 4. …

Spustiť »