České koledy a piesne

Boni Pueri – Čas radosti veselosti

Text koledy Boni Pueri – Čas radosti veselosti Čas radosti veselosti světu nastal nyní neb Bůh věčný nekonečný narodil se z panny. (:V městečku Betlémě v jesličkách na slámě, leží malé pacholátko na zimě.:) Co jsme všichni lidé hříšní radostně čekali to andělé dnes vesele nám jsou zvěstovali. (:A protož …

Spustiť »

Štědrej večer nastal

Text koledy Štědrej večer nastal Štědrej večer nastal Štědrej večer nastal koledy přichystal koledy přichystal Štědrej večer nastal koledy přichystal koledy přichystal paní mámo, vstaňte paní mámo, vstaňte koledy nám dejte koledy nám dejte paní mámo, vstaňte koledy nám dejte koledy nám dejte paní máma vstala paní máma vstala koledy …

Spustiť »

Hle, hle, tamhle v Betlémě

Text koledy Hle, hle, tamhle v Betlémě Hle, hle, tamhle v Betlémě svítí se tam, zdá se mně; nad Betlémem svítí hvězda, ta jest nám neobyčejná, co to tam může býti, musíme to zkusiti. Dudly, dudly, dudly, dudly, dudly, dudly, dudly, dudly. Mně se, bratři, všecko zdá, že jest dobrá …

Spustiť »

S pastýři pospíchejte

Text koledy S pastýři pospíchejte S pastýři pospíchejte, Křesťané k Betlému, Ježíši se klanějte novorozenému! Plesajte, zpívajte s kůry andělskými, hlasy líbeznými. Panna Emanuele v živote nosila! Světa Vykupitele již nám porodila, v chudobě a mdlobě, človeka slabého, Boha přec pravého. Nebyl v sídle královském, ale v chlévě pustém, při …

Spustiť »

Sem, pastýři, do Betléma

Text koledy Sem, pastýři, do Betléma Sem, sem, se, pastýři, do Betléma sem brzy, [: sem, sem, pojďte, neměškejte, ať vás cesta nemrzí. :] Co na nás tak voláš, že nám ani spát nedáš? [: Co, anděle, posle z nebe, copak nám to povídáš? :] Narodil se jest nám, v …

Spustiť »