VianocneKoledy.sk > Slovenské koledy a piesne (Strana 4)

Slovenské koledy a piesne

Dnešný deň sa radujme

Text koledy Dnešný deň sa radujme [:Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme:] Ježiškovi malému, v jasliach uloženému. Spi, spi, Ježišku, milý synáčku. [:Krásna panna prečistá porodila nám Krista.:] V jasličky ho vložila, plienkami obložila. Spi, spi, Ježišku, milý synáčku. [: Matka mu vyspevuje, svätý Jozef pestuje:] Spi, synáčku premilý, …

Spustiť »

Počúvajte, kresťania

Text koledy Počúvajte, kresťania [: Počúvajte, kresťania,:] čo anjel hlása, čo je to zasa nového. Nič sa nebojte, anjela čujte Božieho. [: Narodil sa Kristus Pán,:] z Márie Panny, On, Pán nad pánmi prišiel k nám. Čože ti dáme, ležiaci v slame, nebies Pán? [: Kriste, nám narodený,:] buďže ti …

Spustiť »

Na nebesiach nad betlémom

Text koledy Na nebesiach nad betlémom Na nebesiach nad betlémom svieti jasná hviezdička a v Betléme, hľa, uspáva Jezuliatko mamička. [: Hajaj, búvaj, Jezuliatko, hajaj, búvaj, dieťatko :] Mária tam synáčkovi uspávanku spievala, na čielko a na tváričku Ježiška bozkávala. [: Hajaj, búvaj, Jezuliatko, hajaj, búvaj, dieťatko:]

Spustiť »