Redakcia VianočnéKoledy.sk

Sme milovníci vianočných kolied. Máme radi Vianoce a vianočnú atmosféru - pokoj, rodinu, oddych a dobrú hudbu.

Nesiem vám noviny, počúvajte!

Text koledy Nesiem vám noviny, počúvajte! Nesiem vám noviny, počúvajte! Z betlehemskej doliny, pozor dajte! Čujte ich pilne, sú neomylné, pozor dajte! Syna nám zrodila čistá Panna, Do jasieľ vložila Krista Pána, k sebe vinula, aj zavinula Krista Pána. Ku nemu anjeli letia z neba, Pastieri veselí ho velebia. Privítajme …

Spustiť »

Do hory, do lesa, valasi

Text koledy Do hory, do lesa, valasi Do hory, do lesa, valasi! Či horí v tom našom salaši? Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje. Vstávajte bratkovia k jasličkám, aby ste zjavili svetlo nám. Počkajte nás, milí bratkovia, nebeskí lietajú poslovia. Sláva Bohu, prespevujú, pokoj ľuďom ohlasujú. Vstaňte a …

Spustiť »